Jak přidat e-mailovou adresu do kontaktů v telefonním seznamu?

BlueMail nabízí řadu způsobů, jak toto dosáhnout:

  • Můžete rychle klepnout na avatar / obrázek odesílatele ze seznamu pošty a uvidíte možnost Přidat tento kontakt .
  • Stejně můžete provést také ze zobrazení pošty.
  • Můžete dlouze klepnout na odesílatele (tučný text) z zobrazení pošty a potom na možnost Přidat do kontaktu .
  • Konečně a znovu ze zobrazení pošty můžete klepnout na Více podrobností , dlouhým klepnutím na libovolný kontakt a poté na možnost Přidat do kontaktu .

Poznámka: Když přidáte kontakt, který jsme připojili k existující aplikaci kontaktů, obvykle získáváte možnosti pro vytvoření nového kontaktu nebo aktualizaci existujícího kontaktu.

Zkopírujte e-mailovou adresu

    Viz též