Co jsou to Pokročilé nastavení účtu?

Chcete-li získat přístup k rozšířeným nastavením účtu, přejděte na adresu:

Více ... | Různá nastavení účtu | Klepněte na účet | Pokročilá nastavení účtu

Možnosti jsou následující:

  • Vždy BCC - Přidejte adresu do BCC automaticky.
  • Ve výchozím nastavení vždy zobrazte CC / BCC v nabídce Spočítat - Zobrazit CC / BCC.
  • Použijte vysoký význam - přidávejte jako výchozí velký význam.
  • Povolit potvrzení o přečtení - jako výchozí přidání potvrzení o přečtení.
  • Nepřipojit zaslané zprávy - Povolte tuto funkci, pokud dostanete duplicitní e-maily ve složce odeslaných položek.

    • Poznámka - To je pro většinu typů účtů, jako je Gmail, Outlook, a je šedé (není k dispozici).
  • Odesílání stylu záhlaví - hlavičky mobilu (styl Gmailu) / plné záhlaví (styl aplikace Outlook).

    Viz též