Zobrazení nepřečteného odznaku na Android Oreo (8.0) nebo na zařízeních, která nepodporují odznak nativně

    Viz též