Jak přidat dokumenty Photo / Video / PDF / Office / další přílohy?

BlueMail podporuje přidávání příloh z vašich fotografií nebo videoklipů, dokumentů, PDF souborů a dalších typů příloh. Aplikace BlueMail používá nativní aplikace k otevření prohlížeče, který je vhodný pro připojení na přijímající koncový bod, na základě předvolby přijímače.

Přidání přílohy do vašeho e-mailu - přejděte do režimu psaní e-mailu klepnutím na ikonu Compose (nebo Odpovědět , Odpovědět všem , Předat dál a podobné akce ) | klepnutím na nabídku s 3 body v horní liště | Připojte soubor .

    Viz též