Nabídky Nástrojové lišty &

  • Jaké jsou možnosti Bottom Bar v zobrazení pošty?
  • Co jsou možnosti Přesunout prstem?
  • Jaké jsou ikony na spodním panelu seznamu?
  • Jaké jsou 3-bodové možnosti nabídky pro zobrazení pošty?
  • Jaké jsou 3-bodové možnosti nabídky v režimu kompozice?
  • Jak povolím tmavý režim?
  • Jak mohu změnit písmo, barvu nebo formát při psaní?