Jak změnit jazyk v aplikaci BlueMail?

BlueMail používá jazyk vašeho telefonu, takže jazyk BlueMailu můžete změnit

  1. Vynušte zavření BlueMailu.
  2. Přejděte do nastavení zařízení Android a změňte jazyk.
  3. Spusťte aplikaci BlueMail a použije váš vybraný jazyk.
  4. Vždy můžete přepínat mezi jazykem telefonu a angličtinou pomocí Více ... | Globální nastavení | Změnit jazyk | Anglicky .

    Viz též