Jak konfigurovat více úprav?

Chcete-li nakonfigurovat akce více úprav, klepněte v zobrazení pošty na položku Více ... | Globální nastavení | Přizpůsobení nabídek | Konfigurace tlačítek akce | Konfigurace akcí více úprav .

Vyberte 4 akce.

Již vybrané akce budou vykresleny.

| | Smazat | | | Archiv | | | Označit čtení / nepřečtené | | | Star / Unstar | | | Přesunout | | | Označit vše | | | Hotovo / Undone |

    Viz též