Podporujete konverzace? Jak zakázat / povolit konverzace?

BlueMail plně podporuje konverzace a inteligentně shromažďuje všechny vaše e-maily, které jsou odesílány a přijímány ve stejné konverzaci, a zašifruje je do jedné konverzace pro vaše pohodlí. Hromadné operace můžete provádět také v celé konverzaci.

V zobrazení seznamu pošty je konverzace indikována údaji a časem posledního příchozího odesílatele, jakož i počtem vyměněných e-mailů v této konverzaci. Klepnutím na avatar se zobrazí všechny e-maily v této konverzaci. Vezměte prosím na vědomí, že operace Hotovo / Odložení jsou zakázány v konverzaci.

Chcete-li povolit / zakázat "Konverzace", klepněte na Více (ooo) | Globální nastavení | Konverzace / klastry Povolit konverzace Při prohlížení konverzace můžete uspořádat pořadí položek konverzace výběrem nabídky 3 teček a poté stisknutím tlačítka " Změnit třídění konverzace ".

    Viz též