Jak zkopírovat e-mailovou adresu?

BlueMail nabízí několik způsobů, jak toto dosáhnout:

  • Můžete rychle klepnout na avatar / obrázek odesílatele ze seznamu zpráv a uvidíte možnost Kopírovat tento kontakt.
  • Stejně můžete provést také ze zobrazení pošty.
  • Dlouho klepněte na odesílatele (tučný text) z zobrazení pošty a potom zkopírujte možnost E-mailová adresa .
  • Konečně a znovu ze zobrazení pošty můžete klepnout na Další podrobnosti , dlouhý klepnout na libovolný kontakt a potom na možnost Kopírovat e-mailovou adresu .

Přidání e-mailové adresy do telefonních kontaktů

    Viz též