Jak nastavím vlastní podpis?

S BlueMail můžete vytvořit vlastní vlastní podpis.

Chcete-li tak učinit, přejděte na stránku Více | Podpis | přejděte na účet, který chcete aktualizovat.

Můžete navrhnout svůj podpis pomocí textu Bold, Italic a Underline, změnit textové písmo a barvu, stejně jako přidat obrázek.

| tučně | Bold | | Kurzíva | Kurzíva | | Zdůraznit | Podtrhnout | | Zvětšit velikost textu | Zvětšit velikost textu | Typ sady | Změnit písma | | Barva textu | Změna velikosti textu | Přidat obrázek | Vložit obrázek | | Přidat hypertextový odkaz | Přidat hypertextový odkaz |

Nelze vidět některé možnosti? Zkuste posunout nabídku a zjistit další možnosti.

Podpora HTML brzy přijde!

Autofitujeme image podpisu, takže to dokáže dobře fungovat na různých přijímajících zařízeních. Pokud chcete zachovat své logo tak, jak je, doporučujeme používat malé obrázky (do velikosti 200Kb) a průměrné rozměry (až 500 × 500).

Poznámka: BlueMail podporuje typy fotografií (jpeg, png) pro podpisový obrázek.

    Viz též