Jak změnit výchozí složku pro ukládání příloh?

V modulu BlueMail můžete nastavit výchozí složku pro ukládání příloh pomocí Více ... | Globální nastavení | Pokročilé funkce | Výchozí cesta ke stažení zvolte požadovanou složku a vyberte ji .

    Viz též