Jak smazat účet?

Účet můžete smazat pomocí: Více | Různá nastavení účtu | klepněte na účet, který chcete smazat | Upravit účet | Odebrat účet | Potvrďte pomocí tlačítka OK .

    Viz též