Jak odstranit e-mail?

Košík

Můžete odstranit e-mail pomocí těchto metod:

Před vymazáním můžete nastavit potvrzení pomocí příkazu Další | Globální nastavení | Pokročilé funkce | Potvrdit před smazáním

Poznámka: Pro účty Gmail můžete konfigurovat akci odstranění jako archivaci namísto možnosti Odstranit pomocí nastavení.

    Viz též