Jak smazat e-maily ze serveru s účty POP3?

BlueMail v současné době umožňuje ponechat e-maily na serveru poskytovatele pro účty POP3, stejně jako je smazat za různých okolností.

Přejděte prosím na Více ... | Různá nastavení účtu | Klepněte na svůj účet | Odstranění zpráv na serveru :

  • Nikdy - Chcete-li zachovat e-maily na serveru (je to výchozí nastavení).
  • Při mazání z koše - Emaily budou po odstranění ze složky Koše smazány ze serveru.
  • Při stahování zpráv - Emaily budou po přijetí ze serveru automaticky smazány.

    Viz též