Jak si vybrat jiný účet, ze kterého se pošlu, když vytvořím nový e-mail?

S BlueMail můžete napsat e-mail a vybrat si jakýkoli účet jako odesílatele. Chcete-li změnit adresu odesílatele, Zapsat nebo Odpovědět na e-mail a klepnutím na adresu odesílatele jej změňte. Můžete také nastavit účet Výchozí z účtu

    Viz též