Jak mohu zakázat výchozí BlueMail podpis?

BlueMail je velmi flexibilní a podporuje vlastní podpis pro každý účet, takže můžete nastavit různé odchozí podpisy v závislosti na použitém účtu.

Poté můžete případně přidat vlastní vlastní podpis.

Viz též