Jak zakázat nebo změnit kompozitní / odchozí zvuk?

Deaktivovaný zvuk můžete zakázat v účtu pomocí funkce Více ... | Různá nastavení účtu | klepněte na účet | Komponovat zvuk | * Vypněte Odchozí zvuk *.

Můžete také měnit odchozí zvuk pomocí vlastních odchozích zvuků | * zvolte požadovaný zvuk a klepněte na OK * .

    Viz též