Podporujete zvuky? Jak mohu přizpůsobit zvukové oznámení?

Chcete-li přizpůsobit zvuková upozornění, postupujte takto:

Více ... | Oznámení | Přejděte na požadovaný účet | Zvuk | Vibrace | LED | Vlastní příchozí zvuky a vyberte nový zvuk příchozího e-mailu.

Poznámky

  • Zkontrolujte, zda nejste v tichém režimu při kontrole zvukových oznámení.
  • Android může přehrávat pouze jeden zvuk najednou, takže pokud obdržíte oznámení z více aplikací, bude přehráno pouze jeden zvuk.

    Viz též