Kde jsou mé koncepty zachovány?

K dispozici jsou koncepty e-mailů, které jste napsali, ale dosud nebyli odesláni (ať již kvůli nedostatku připojení k internetu nebo jinému důvodu).

Složky můžete zobrazit pomocí: Přejetím prstem z levého okraje nebo klepnutím na logo levého horního rohu a výběrem požadovaného účtu. Zvolte Koncepty, viz koncept.

    Viz též