Jak vytvořit, přejmenovat nebo odstranit složky?

Chcete-li vytvořit, přejmenovat nebo odstranit složku, klepněte na Více ... | Účty Zvolte účet | Správa složek a vyberte:

  • Vytvořit složku - zadejte název složky a klepněte na OK
  • Přejmenovat složku - Vyberte složku, kterou chcete přejmenovat, zadejte nový název a klepněte na OK
  • Smazat složku - Vyberte složku, kterou chcete smazat a potvrďte klepnutím na tlačítko YES (nebo zrušte operaci klepnutím na NO )

Poznámky:

Účty IMAP a Exchange - operace s adresáři budou synchronizovány s vaším poštovním serverem, takže pokud vytvoříte, přejmenujete nebo odstraníte složku, BlueMail provede stejnou operaci na serveru.

POP3 účty - Složky jsou lokální a existují pouze v přístroji. Pokud vytvoříte, přejmenujete nebo odstraníte složku, bude na tomto zařízení existovat pouze v aplikaci BlueMail.

Vytvoření složky BlueMail

    Viz též