Složky pro účty POP3

Účty POP3 nesynchronizují složky se serverem.

Pro tyto účty BlueMail vytvoří pro vás složku, pokud ještě neexistuje, takže můžete provádět běžně poštovní akce (např. Složka Spam / Archiv / Koše nebude ve vašem seznamu složek existovat, dokud poprvé nebudete blokovat / Archivovat / Smazat ).

    Viz též