Co je skupinová pošta, jak ji mohu použít?

Vzhledem k tomu, že mnoho e-mailů se týká stejných skupin lidí, s nimiž pravidelně komunikujete, vytvořili jsme schopnost definovat, odesílat a přijímat zprávy v rámci skupiny BlueMail přirozeně.

Je velkým smyslem, jak urychlit proces mobilní e-mailové komunikace se skupinami. Vytvořili jsme Group Mail, abychom to řešili. Odesílání mobilních e-mailů a příjem skupinových e-mailů nebylo nikdy jednodušší!

  • Vytvoření skupiny - Své kontakty spojte vytvořením skupiny.
  • Odeslat do skupin - Namísto vložení všech kontaktů jednotlivě napište název skupiny a máte dobré jít.
  • Name & Photo - Přiřazení názvu skupiny a fotografie pro každou skupinu.

Group Mail by BlueMail je velký krok kupředu pro uživatele mobilních e-mailů.

Skupiny

    Viz též