Jak mohu rozlišit přesměrování ze zaslaného e-mailu?

Obě odpovědi a předávané e-maily mají šipky na avatar / iniciály (v levém horním rohu):

  • Šipka vpřed směřující doprava.
  • Šipka odpovědi směřující doleva.

    Viz též