Jak mohu změnit nastavení clusteru?

Chcete-li získat přístup k pokročilým funkcím a přizpůsobit, jak se chovají clustery v hlavním zobrazení:

Klepněte na Více ... | Globální nastavení | Konverzace / klastry . V části Clustery - hlavní zobrazení naleznete nastavení, která umožňují přizpůsobit, jak se chovají clustery v hlavním zobrazení.

  • Zobrazit celý cluster při kliknutí - Kliknutím na e-mail v zobrazení seznamu e-mailů se otevře seznam zpráv o clusteru.
  • Provádění operací na celém clusteru - Operace prováděné v nástroji Multi-Edit ovlivní celý cluster.
  • Potvrdit před spuštěním clusterů - Povolte potvrzení před provedením akce na clusteru.

    Viz též