Jak mohu vybrat, které e-maily se shlukují?

Pomocí volby clusteru, která je k dispozici v nástroji pro výběr účtu, zvolíte úroveň clusterů, aby lépe vyhovovala vašim potřebám.

Klepněte na střední lištu horní části obrazovky, kde můžete vidět 'v' a poté zvolit Clusters | Vyberte jedno z níže uvedených nastavení.

  • Zapnuto - Všichni lidé a služby ve vaší schránce budou shlukováni
  • Pouze služby - pouze služby nebo informační bulletiny se shlukují
  • Off - Emaily nebudou seskupeny

Přečtěte si více o klastrech a jak používat je .

    Viz též