Jak konfigurovat akce v dolním řádku?

Chcete-li nakonfigurovat akce v dolní liště, klepněte v nabídce Zobrazení pošty | Další možnosti | Konfigurovat nabídku .

Měli byste nastavit 4 akce. Již vybrané akce budou vykresleny.

Již vybrané akce budou vykresleny.

| později | Snooze + | | Pozdější nastavení | Snooze Výchozí | | Hotovo | Hotovo / Undone | | Značka Číst | Značka Číst | | Nepřečtený | Označit nepřečtené | | Archiv | Archiv | | Odpadky | Smazat | | Odpovědět všem | Odpovědět vše | | Odpověď | Odpovědět | | Vpřed | Vpřed | | Přestěhovat se | Přesunout | | Hvězda | Star / Unstar | | Spam | Blokování | | Rychlá odpověď | Rychlé odpovědi |

Dalším způsobem přístupu k nastavení je přechod na: Více ... | Globální nastavení | Přizpůsobení nabídek | Konfigurace tlačítek akce | Konfigurovat akce v dolním řádku e-mailu

    Viz též