Jak kopírovat text z těla e-mailu?

Chcete-li kopírovat text, použijte standardní funkcionalitu Android: Dlouze klepněte na text a když je text zvýrazněn, můžete na horním řádku vidět tlačítko se dvěma obdélníky, pokud klepnete na tlačítko, zvýrazněný text bude zkopírován do schránky.

Pak můžete jednoduše vložit zkopírovaný text do nového e-mailu nebo kdekoli potřebujete.

    Viz též