Jak přizpůsobit oznámení LED?

Blikající kontrolka LED slouží k upozornění na přijetí nového e-mailu. Oznámení LED můžete přizpůsobit následujícím postupem: Více ... | Oznámení | Přejděte na účet | Zvuk | Vibrace | LED | Aktivovat LED dioda (Zapnutí / vypnutí upozornění LED) | LED barva oznámení (přizpůsobit barvu oznámení LED) *. Užijte si duhu!

Poznámka : Některá zařízení podporují pouze základní barvy.

    Viz též