Jak zakázat oznámení pro danou dobu? Co je to možnost Nerušit?

Můžete vybrat konkrétní tiché časy, pro které budou oznámení potlačena, aby odpovídaly vašim přáním.

Chcete-li tak učinit, přejděte na stránku Více ... | Oznámení | přejděte na účet | Nerušit | zrušte zaškrtnutí políčka Vždy upozornit a nastavit odpovídající období:

  • Klidné dny - Pokud označíte dny, v těchto dnech nebudete mít žádné oznámení po celý den - to může být použitelné pro víkendy, prázdniny, pracovní dny apod. Poznámka: Hodiny se nevztahují na vyznačené dny.
  • Klidná doba - Pokud označíte klidný rozsah hodin, oznámení bude potlačena pro ty hodiny, všechny dny, například pro noční čas.

Služba BlueMail je zaměřena na to, abyste mohli účinně používat e-mail, kdy a jak to chcete, a podporovat svůj životní styl a potřeby.

    Viz též