Jak nastavit vibrace na oznámení?

Chcete-li přistupovat k nastavení vibrací na účet, přejděte na položku Více ... | Oznámení | Přejděte na účet | Zvuk | Vibrace | LED | Vibrovat

  • Povolit vibrace - Zapnutí / vypnutí vibrací.
  • Vibrační vzory - Zvolte možnost délky.
  • Opakovat vibrace - Zvolte počet opakování.

    Viz též