Můj e-mailový účet je POP3

Služba BlueMail kromě poskytovatelů IMAP podporuje i poskytovatele POP3.

Poznámka: Mnoho poskytovatelů protokolu POP3 podporuje protokol IMAP. Důrazně doporučujeme konfigurovat účty s protokolem IMAP, jelikož je to modernější protokol, vhodnější pro více mobilních a jiných zařízení, synchronizaci složek a dnešní prostředí.

    Viz též