Jak označit e-mail za hotovo?

Hotovo

E-mail můžete označit jako Hotovo pomocí těchto metod:

E-mail s označením Hotovo se objeví na Hotovo a Všechny filtry , nikoliv na Příchozí nebo pozdější .

Označení e-mailu jako odvolání .

    Viz též