Jak označit e-mail jako Snooze +? Jak přidat e-mail k úkolům?

Později

Můžete přidat e-mail k úkolům / odložit e-mail pomocí těchto metod:

Odložený e-mail se objeví ve složce Odložení a Všechny filtry , nikoliv však na Příchozí nebo Hotovo .

    Viz též