Jak označit e-mail jako čtený / nepřečtený? Jak změnit stav zprávy?

Chcete-li označit e-mail jako čtený / nepřečtený, přetáhněte prstem doleva na e-mailovou zprávu a zvolte Značka čtení / Označit nepřečtené .

    Viz též