Co dělá Mark as Done?

Akce je hotovo

Označit jako Hotovo přesune poštu na kartu Hotovo a označuje ji tak. To znamená, že s touto poštou není nic co do činění, ale je pro vás stále důležité.

Použití více Globální nastavení | Auto Mark as Hotovo nastavení, můžete způsobit odpověděl zpráv, které mají být automaticky označeny jako vyřízené. Ve výchozím nastavení je toto nastavení vypnuto.

Poznámka: Pokud používáte filtr Příchozí filtr , neuvidíte e-maily označené jako hotovo.

    Viz též