E-mail je označen jako omylem. Jak jej mohu vrátit do složky Doručená pošta?

Pomocí služby BlueMail můžete "znovu otevřít" poštu označenou Hotovo, aby se vrátila zpět do doručené pošty. Jednoduše klepněte na položku Doručená | zvolte Hotovo. | Přejeďte e-mailem doprava | Odvolán a e-mail se přesune zpět do složky Doručená pošta.

    Viz též