Jak se pohybovat / Navigovat mezi e-maily? Jak používat posouvání hlasitosti klíče?

Můžete získat předchozí nebo další e-mail z aktuálního e-mailového pohledu pomocí:

  • Šipky nahoru / dolů v pravém horním rohu
  • Tlačítka hlasitosti přístroje - konfigurovat pomocí Více ... | Globální nastavení | Pokročilé funkce | Posunování klíče hlasitosti .

Poznámka: Aktivita dolů vás vrátí do složky Doručená pošta, abyste mohli pohodlněji používat jednu z možností @brnad.

BlueMail Scroll

    Viz též