Jak navigovat mezi složkami? Kde vidím složky Koncepty, odeslané, archivované a koše? Jak vidět složky jiné než složky Doručená pošta?

Chcete-li zobrazit složky pro váš běžný účet, klepněte na levý horní roh a panel se seznamem složek se zobrazí pod názvem účtu. Panel můžete vidět tak, že přejdete ze středního levého okraje obrazovky.

Zobrazujeme nejprve složky vytvořené vaším poskytovatelem e-mailů a následně vaše vlastní složky. Jednoduše přetáhněte dolů, abyste odhalili zbytek seznamu složek.

Složky vytvořené poskytovatelem pošty se nazývají systémové složky. Při používání účtu IMAP nelze tyto údaje změnit ani smazat, pokud tak neučiníte u svého poskytovatele. Zde jsou některé příklady systémových složek:

  • Doručená pošta
  • Pracovní verze
  • Odeslaná
  • Odpadky
  • Spam
  • Outbox
  • Archivovat vše

Všechny ostatní složky jsou vytvořeny uživatelem a mohou být přejmenovány, smazány, zkopírovány, přesunuty nebo vytvářeny.

Poznámka: Složka Doručená pošta je jediná, která se synchronizuje pravidelně, ostatní složky synchronizují okamžik, kdy je otevřete.

    Viz též