Jaké akce jsou k dispozici na oznámeních?

Přímo z oznámení můžete přečíst podstatu zprávy, Označit jako přečtené nebo Odpovědět (ve výchozím nastavení). Zrušením upozornění na "oznámení" se zobrazí výzva k následujícím položkám: Odpovědět, Označit jako hotovo a Odstranit.

Tyto akce můžete upravit v centru oznámení kliknutím na položku Více (ooo) | Globální nastavení | Přizpůsobení nabídek | Konfigurace tlačítek akce | Konfigurace akcí oznámení

Pro uživatele služby Nougat se nejprve ujistěte, že je aktivována možnost Nougat Notification (Nožní oznámení ) , můžete tyto akce přizpůsobit v Centrále upozornění klepnutím na položku Více (ooo) | Globální nastavení | Přizpůsobení nabídek | Konfigurace tlačítek akce | Konfigurujte akce oznámení o opotřebení / Nougatu .

    Viz též