Obsah oznámení - Jak mohu zobrazovat pouze některé informace o mých oznámeních?

Vizuální oznámení jsou skvělý způsob, jak zůstat na vrcholu příchozích zpráv. Zobrazený náhled e-mailu poskytuje krátký pohled na odesílatele a obsah zprávy a umožňuje snadné zvládnutí příchozích e-mailů.

V naší nejnovější verzi nyní můžete přizpůsobit přesně, jaký typ obsahu oznámení chcete (nebo by se vám líbil) zobrazovat ve vašich oznámení při přijímání e-mailů. Je nastaven na účet, takže si můžete zvolit jiný výběr pro každý z vašich účtů!

Pokračujte dál k Více ... | Oznámení | přejděte na požadovaný účet | Obsah oznámení

V okně oznámení o obsahu se zobrazí následující tři možnosti:

  • Zobrazit všechny podrobnosti - Objekt odesílatele + zprávy + náhled obsahu se zobrazí (výchozí nastavení)
  • Pouze od a předmětu - zobrazí se pouze odesílatel (od) + předmět zprávy
  • Skrýt všechny detaily zprávy - Nebude zobrazeno žádné hlášení. Oznámení uvede jednoduše "Máte nový e-mail" nebo "3 nové e-maily ve vašem účtu"

Oznámení

Další informace o ostatních funkcích upozornění naleznete v části Přizpůsobení oznámení.

    Viz též