Co je složka Outbox?

Po odeslání e-mailu se bude doručovat podle dostupnosti síťového připojení a poštovního systému příjemce. Dokud nebude e-mail plně doručen, zůstane ve složce K odeslání. Pokud ztratíte spojení, aplikace BlueMail se po opětovném připojení automaticky pokusí znovu odeslat. Po odeslání pošty se přesune na Odeslané a Pošta k odeslání budou vymazány z této pošty.

Složky můžete zobrazit pomocí: Přejetím prstem z levého okraje nebo klepnutím na logo levého horního rohu a výběrem požadovaného účtu. Zvolte položku K odeslání

    Viz též