Jak požadovat příjem čtení?

Chcete-li požádat o potvrzení o přečtení, stiskněte na obrazovce pro psaní nabídku 3-tečky a zvolte položku Povolit potvrzení o přečtení.

Tuto možnost můžete také nastavit jako výchozí pomocí účtů | klepněte na účet | Pokročilá nastavení účtu | Aktivovat protokol čtení .

Vezměte prosím na vědomí, že pouze příjemci, kteří používají e-mailové servery, které tuto funkci podporují na druhé straně, jako jsou servery Exchange, ohlásí zpět zprávu BlueMail.

Někteří klienti také musí schválit před odesláním přečtení a potvrdit přijetí.

    Viz též