Jak aktualizovat seznam pošty?

Chcete-li aktualizovat seznam pošty, vytáhněte obrazovku dolů (přejet prstem z horní části obrazovky směrem dolů).

    Viz též