Jak odebrat a přečíst účet

Odstraňte účet

Účet můžete odebrat klepnutím na Více ... | Různá nastavení účtu | klepněte na účet, který chcete smazat | Upravit účet | Odebrat účet | Potvrďte pomocí tlačítka OK

Přidat účet

Váš účet můžete přidat klepnutím na Více ... | Různá nastavení účtu | Přidat účet (+) | Přidat jiný účet :

  • Pokud v seznamu naleznete svého poskytovatele, klepněte na poskytovatele | Zadejte svůj e - mail a heslo | Další .
  • Pokud nemůžete svého poskytovatele najít v seznamu, klepněte na položku Další e-mail | Zadejte svůj e - mail a heslo | Další | V případě potřeby vyberte typ protokolu (IMAP / POP3 / Exchange) .

Pokud výše uvedené kroky pro vás nefungovaly, nebo máte speciální konfiguraci pro váš e-mailový server, můžete účet přidávat ručně .

    Viz též