Co je to záhlaví stylu odpovědí?

Při odpovědi na poštu se původní pošta často zobrazuje v preambuli, která obsahuje určité kontextové informace o této poště.

Existují dva běžné styly:

  • Mobilní záhlaví (Gmail Style) - Jeden BlueMail, který se používá doposud a je v podstatě jedna linka, která deklaruje, kdo odeslal původní poštu a kdy.
  • Úplné záhlaví (styl aplikace Outlook) - Vypracovanější styl, kde se odesílatel a příjemci zobrazují jako záhlaví.

    Viz též