Jak uložit přílohy do složky podle vašeho výběru?

Chcete-li uložit přílohy do určité složky, klepnutím na šedou lištu otevřete možnost Uložit jako.

  • Přejděte na požadovanou složku pomocí aplikace Folder Explorer
  • Klepněte na Uložit

BlueMail uloží přílohu do složky, kterou jste vybrali.

Poznámka: Výchozí složka bude výchozí složka pro uložení příloh .

    Viz též