Jak vybrat účet pro odznak?

U zařízení, která podporují odznak na ikoně aplikace, můžete vybrat e-mailový účet pro odznak pomocí Více ... | Globální nastavení | Nepřečtené počty | Číslo odznaku aplikace a vyberte požadovaný účet.

    Viz též