Jak odesílat / přijímat šifrované zprávy pomocí aplikace APG / PGP?

Chcete-li odeslat šifrovanou zprávu, musíte mít veřejný klíč příjemce. Chcete-li dešifrovat šifrovanou zprávu, musíte ji původně zašifrovat pomocí veřejného klíče.

Nastavení klíčů můžete zkontrolovat v aplikaci APG prostřednictvím kontaktů | Moje klíče | Vyberte klíč | Upravit .

Z bezpečnostních důvodů je bezpečnější mít samostatné klíče, pomocí kterých lze podepisovat a šifrovat zprávy, ačkoli pro oba účely můžete použít stejný klíč.

Nemusíte specificky registrovat příjemce do služby BlueMail, abyste je rozpoznali jako příjemce šifrované pošty, ale jejich e-mailová adresa musí být přiřazena k veřejnému klíči APG.

Poznámka: Chyba dešifrování "Key Not Found" nastane pravděpodobně proto, že zpráva nebyla šifrována pomocí veřejného klíče nebo že již nemáte přístup k odpovídajícímu privátnímu klíči.

    Viz též