Jak nastavit výchozí účet / e-mail pro odesílání z při použití jednotné schránky?

Při odesílání e-mailu můžete nastavit výchozí adresu "Od", nakonfigurovat ji klepnutím na Více ... | Globální nastavení | Pokročilé funkce | Výchozí nastavení ve složce Jednotná doručená pošta a vyberte požadovaný účet.

    Viz též