Jak pravidelně kontrolovat e-maily? Jak nastavit interval načtení?

S programem BlueMail můžete nastavit dobu voleb podle následujících kroků: Klepněte na Více ... | Oznámení | Nastavení okamžitého posunu Push nebo Fetch | Zvolte Načíst | Načte interval a zvolte, jak často chcete zkontrolovat nové e-maily.

    Viz též